I N T E R F O R M

Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie?

Interform is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Interform
Adres : Hasseltweg 104, 3600 Genk
KBO-nummer: 0415.157.921

Interform treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving en vanuit die hoedanigheid willen we u via deze Privacyverklaring informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en om welke redenen?

Wij verzamelen de volgende gegevens om zo uw klantendossier te beheren:

• Naam
• Voornaam
• Adres
• Telefoonnummer
• e-mailadres

Indien we uw persoonsgegevens zouden willen met derden zullen we steeds voorafgaandelijke toestemming vragen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, taken van algemeen belang, ter bescherming van vitale belangen, als u reeds beschikt over informatie in verband met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Wat gaat Interform met uw persoonsgegevens doen?

Bovenstaande persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

• Levering
• Prijsaanvragen
• Klantenservice
• Herstellingen

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Interform ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de verwerkingsdoeleinden te realiseren. Zo worden de gegevens van het verkoopcontract gedurende tien jaar bijgehouden. Soms zijn we wettelijk verplicht een aantal gegevens te bewaren, zoals facturen gedurende 7 jaar. Indien u hier bezwaar tegen hebt kan je dit per mail laten weten via info@interform.be

Wat zijn mijn rechten in verband met de verwerking van mijn gegevens?

U heeft het recht om Interform toegang tot uw persoonsgegevens te vragen evenals hun verbetering of verwijdering.
Uw verzoeken kunnen gericht worden aan info@interform.be .
Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Schuiven naar boven